Forside
Klubbens historieI august 1995 blev der for første gang spillet petanque på Genforeningspladsen. Klubbens nuværende formand samt turneringsleder dannede en initiativgruppe, som foreslog at folk kunne mødes på fredagsaftener, medbringende mad, drikkevarer og petanquekugler. På klubbens første mødeaften troppede 25 børn og voksne op for at spille på denne flotte sensommeraften.I 1996 nedskrev initiativgruppen nogle enkle regler for deltagelse i fredagsspillene, og tilslutningen til disse aftener var ganske god.

Med enkelte ændringer/forbedringer i "reglerne" fortsatte spillet i sommeren 1997, nu med endnu større tilslutning.

Det er Københavns Idrætsanlæg, der har det overordnede tilsyn med Genforeningspladsen, og det var nu også kommet dem for øre, at 30-40 børn og voksne holdt "træf" hver fredag aften på grusgangene på Genforeningspladsen.

Da KI gerne støtter enhver udnyttelse af deres grønne arealer i København fik initiativgruppen en henvendelse fra KI, som tilbød at anlægge relementerede baner på Genforeningspladsen. Spillerne synes ganske godt om ideen, blot var "klubben" nu nødt til at etablere sig som en rigtig klub med vedtægter, generalforsamling og kontingent, hvis klubben skulle gøre sig håb om fortsat at kunne råde over banerne på fredagsaftener. Dette skete ved en stiftende generalforsamling den 17. april 1998.

I vinteren 97/98 anlagde KI 3 petanquebaner på Genforeningspladsen, hvoraf de 2 har internationale mål, og den 3. fungerer som øvebane. Klubben blev stiftet i april 1998, og medlem nr. 50 er blevet optaget. I klubbens vedtægter er fastsat et maksimalt medlemstal på 50, af hensyn til udnyttelse af banerne, så indtil videre er der stoppet for al tilgang.

Klubben er efterfølgende blevet optaget i DAI, Dansk Arbejder Idræt.Boulespillets historie


Boule er en fælles kuglebetegnelse for flere kuglespil. Petanque er et af disse kuglespil. For to millioner år siden startede Homo Erectus det boule, vi kender i dag. Han brugte blandt andet sten til at nedlægge fugle og mindre dyr med, og for at opnå en større træfsikkerhed er det ikke usandsynligt, at han er begyndt på en form for kastetræning, ligesom vi kender i dag.

Men der er også andre ting, der kan fortælle os noget om Boulespillets begyndelse. I grave i Ægypten har man fundet boulekugler, der ved kulstof 14 metoden, har kunnet dateres til cirka 4.000 før vor tidsregning, og fra samme sted har man ligeledes fundet fresker med boulespillende mennesker. Også i det antikke Rom og i det gamle Grækenland, har man fundet spor efter boule.

Pave Julius Den Anden indkaldte for eksempel boulespillere til sine stenkastende kompagnier. Først i begyndelsen af middelalderen spredtes boulespillet til Frankrig, England og store dele af Tyskland, men allerede i år 1.300 forbød den franske Kong Karl den 5. boule, fordi hans soldater hellere ville spille boule, end øve sig i krigskunst.

Boule har alle dage været pøbelens spil i Frankrig, men den 7. september 1629 forbød parlamentet i Paris indbyggerne at spille boule. I slutningen af 1800-tallet var en mand ved navn Jules Lenior, fransk mester i Le Jeu Provencal, og på grund af gigt udviklede han petanque. Det betyder, at der den dag i dag, i den lille fiskerby "Ciotat", findes en mindeplade hvorpå der står:
"På denne plads skabtes i 1910 spillet Pied Tanque".


Tilbage til top